İstanbul / Türkiye
0 212 875 31 86
destek@ustalar.com

ISMEK Mesleki Eğitimleri Ücretsiz Devam Ediyor …

İşinizi ustalara bırakın..

MESLEK EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİBilgi ve teknoloji çağı olan 21. yy.da küresel bir dönüşüm yaşayan dünyamızda, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli teknik eleman ihtiyacı artmış, ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.Sanat ve meslek eğitimi alanında da İstanbullulara vasıf kazandırmaya çalışan İSMEK, görsel sanatlar dalında da halkımıza eğitim hizmeti sunmaktadır. İSMEK’te, en etkili kitle iletişim araçlarından olan sinema – televizyon ve fotoğrafçılık dallarında, akademisyen usta öğreticiler tarafından eğitim sunulmaktadır.

Moda tasarımı eğitimleri ise yaratıcı ve üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştiren bir eğitimdir. Tasarım eğitiminde yaratıcılık ve özgünlük ön planda tutulmaktadır. Kursiyerler için konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe araştırma geliştirme bölümlerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

BİR MESLEK KAPISI İSMEK

AB süreciyle birlikte ülkemizin yaşadığı  sosyo-ekonomik dönüşümün bir neticesi olarak gelişen ekonomik yapıyla birlikte istihdam alanları genişlemiş, dünya piyasalarıyla rekabet ortamı gelişmiş, özellikle teknik alanda nitelikli iş gücü ihtiyacı artmıştır. Mesleki eğitimde kalite ve etkinliğin artırılması, piyasa taleplerine uygun teknik eleman yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak İSMEK, herhangi bir üniversitede akademik eğitim alma imkanı bulamayanların bir meslek edinmelerine yahut mesleğinde ilerlemek isteyenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak  amacıyla, mesleki ve teknik eğitim kursları açmıştır. Bu kurslara devam ederek başarıyla tamamlayan kursiyerlere, MEB onaylı sertifika verilmektedir. Görsel sanatlardan sinema – televizyon eğitimi, İSMEK Bakırköy kurs merkezimizde; fotoğrafçılık eğitimi ise Kadıköy Hasanpaşa, Üsküdar Çengelköy, Pendik Merkez, Maltepe Altıntepe ve Küçükçekmece Sefaköy kurs merkezlerimizde verilmektedir.

Moda tasarım branşlarından stilistlik ve takı tasarımı branşında kostüm, kıyafet, ayakkabı, çanta gibi aksesuarların ve takıların tasarımlarının oluşturulması, modelistlik branşında bu tasarımların uygulamaya geçirilmesi, hazır giyim branşında ise bu tasarımların seri biçimde üretilmesi öğretilmektedir. Bilgisayar, çağın ve geleceğin tasarımcıya sağladığı en önemli kolaylıklardan biridir. Bu nedenle İSMEK’te tasarım eğitimi içinde bilgisayarlı modelistlik branşında da eğitimler verilmektedir.

Son yıllarda tekstil konusunda kendini dünya pazarında iyice kabul ettiren ülkemizde moda tasarımcılarına ve tekstilde ara elemana olan ihtiyaç fazlasıyla artmıştır. İSMEK de bunu göz önünde bulundurarak istihdama yönelik olarak, talebe cevap verebilecek nitelikte kurslar açmaktadır.

Branşlar
Bahçıvanlık: Bahçıvanlık eğitimlerinde bahçenin tanzimiyle ilgili tüm bilgiler uzmanların uygulamalı gösterimleri eşliğinde sunulmaktadır. Bahçe dizaynı, çiçeklerin tanıtımı, çiçek dikimi, yetiştirilmesi ve bakımı öğretilmektedir.Berberlik: Berberlik eğitimi, hedef kitlesi erkekler olan, saç, sakal kesmek, tıraş etmek gibi berberliği meslek edinmeyi düşünenlere, çıraklık  yapmış olanlara ve berber dükkanı açmak için sertifika ihtiyacı olanlara yönelik açılmış gözde branşlardan biridir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 900 saattir.Bilgisayarlı Modelistlik: Gelişen teknoloji ile tekstil sektörü, her geçen gün daha nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Hayatın her alanına giren bilgisayar bu sektörde de önemli bir yer tutmaktadır. Orta ve büyük ölçekli firmalarda, holdinglerde bilgisayarlı modelistlikte kullanılan programları bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarlı modelistlikte kullanılan programlarla giysi kesim şablonları tasarımlara uygun olarak bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayarlı modelistlik eğitim süresi eğitimi verilen programın içeriğine göre 100 – 160 saat arasında değişmektedir.

Cilt Bakımı: Kozmetik sanayiinde ve gıda sektöründe kullanılan bir takım kimyasal maddeler tüketildiğinde insan vücudu ve cildi üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir. İşte bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak doğal ürünlerin; saç, cilt, el, ayak ve vücut üzerinde doğru bir şekilde kullanılmasıyla yapılan bir çeşit sağlık hizmetidir.

Diksiyon: Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçmek, seçilen kelimeyi ses tonu vererek doğru bir şekilde söylemek, fikri az kelime ile öz olarak ifade edebilmek sanatıdır. Türkiye’de diksiyon faaliyetleri 1936 yılında başlamıştır. Tiyatro, piyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda, hitabette, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür. Anlamlı ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan diksiyon eğitimi İSMEK’teki özel eğitimlerin en fazla tercih edilen branşlarındandır.

Erkek Terziliği: Erkek giyiminde yer alan gömlek, pantolon, yelek, ceket, kaban, palto gibi kıyafetlerin kesim ve dikim eğitimlerinin verildiği erkek terziliği branşı dış giyim ve iç giyim olarak iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır.

Ev hizmetleri: Ev hizmetleri, kapalı yaşam alanlarının başında gelen evlerde belli bir düzen oluşturmak, temizliğini koruyarak sağlıklı mekanlar haline getirmek için yapılan işlerin tümüdür. Ev hizmetleri branşında verilen eğitimlerde amaç, bu işlerin doğru bir şekilde ve daha pratik yapılmasıdır. Ayrıca bu branş eğitimlerinin içinde küçük ev kazalarından korunma yolları ve ilk yardım eğitimleri de bulunmaktadır.

Fotoğrafçılık: Bir cismin görüntüsünün ışık veya başka bir ışıma enerjisi yardımıyla bir yüzey üzerinde gözle görülür ve kalıcı bir biçimde elde edilmesi işlemine ‘fotoğrafi’ (veya fotoğrafçılık), elde edilen görüntüye de fotoğraf denilmektedir.

Fotoğrafçılığın genel dallarını, belgesel, reklam, endüstri, düğün, portre, mimari, hava, sualtı, doğa, özel gün, basın fotoğrafçılığı olarak sıralanmaktadır. Fotoğraf yapıtlarının büyük sanat müzeleri tarafından koleksiyonlara alınması ile birlikte sanat olup olmadığı tartışmalarına da nokta konulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde dijital fotoğrafçılığın hızla ivme kazanması ve dijital fotoğraf makinelerinin ucuzlayarak kolaylıkla satın alınabilirliği, fotoğrafçılığı geniş kitlelere yaymaya başlamıştır.

Fotoğraf eğitimlerinin konu başlıkları arasında, “Fotoğrafın tarihi gelişimi ve sanat akımları, makine ve malzeme bilgisi, görüntünün oluşması ve film yapısı, ışık bilgisi, objektifler, stüdyo ve portre çekimleri, kompozisyon ve estetik, dijital fotoğraf temel bilgisi, video kamera bilgisi, laboratuar ve baskı teknikleri” oluşturmaktadır. Atölye ve sınıflarda 56 saat teorik, 94 saat uygulama olmak üzere toplam 150 saattir. İSMEK’in fotoğrafçılık eğitimlerinden 2005-2006 eğitim döneminde 165 kursiyer faydalanmaktadır.

Gazetecilik: Gazetecilik haber vermeye dayalı bir meslektir. Gazetecilik eğitimiyle kursiyerlerimiz, bir gazeteye nasıl haber-yazı yazılacağını, haber toplamanın inceliklerini, olayları fotoğrafla saptamayı, gazetenin hazırlanması aşamasında gerekli olan bilgileri edinme yollarını öğrenmektedirler. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 1200 saattir.

Girişimcilik: Girişimcilik kelimesi “bir şeyi yapmaya başlamak” anlamına gelmektedir. Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Girişimcilik, tahsis edilen kaynaklarla veya bir girişimcilik süreci veya organizasyonu kullanarak yeni işler geliştirme yoludur. İSMEK’teki temel eğitim süresi 50 saattir.

Hazır Giyim: Ülkemizde üretimde önemli bir yer tutan tekstil sektörü, Türkiye’de çalışan iş gücünün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hazır giyim de istihdama yönelik branşlar arasında en başta yer almaktadır. Hazır giyim sektöründe, standart ölçü tablolarına göre çıkarılan kalıplar kullanılır. Bu kalıplara göre beden setleri pastal atılarak kesilip, dikildikten sonra ütüyle son düzeltmeleri yapılarak giyilmeye hazır hale getirilir. Amaç, sayıca fazla ürünlerin seri halde üretilmesidir. Hazır giyim eğitim süresi ise temel eğitim 600 saat, tekamül 600 saat, ihtisas 600 saat olmak üzere toplam 1800 saattir, uygulamalı eğitimde bu eğitime dahil olduğunda bu süre 3600 saate çıkmaktadır.

Kuaförlük: Kuaförlük, fiziki ve estetik güzelliğin yanı sıra bireyin sağlıklı, genç ve düzenli görünmesini sağlamak, yeni bir imaj oluşturmak uğraşısıdır. Saçların vücut ve yüz ölçüsüne, sosyal yaşantıya göre kozmetik ürün ve ilaçlarla biçimlendirilmesini içeren bir meslek dalıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 196, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

Modelistlik: Çizilmiş veya dikilmiş bir modelin vücut özelliğine göre ölçülere dayanarak, hesaplama yoluyla mülaj ya da yağlı kağıt kullanarak kalıp haline getirilmesidir. Üretilen modeller, kalıplar oluşturularak faydalı hale getirilmektedir. İSMEK kurs merkezlerinde modelistlik eğitim süresi 200 saatlik temel eğitim, 400 saatlik uygulamalı eğitim şeklinde toplam 600 saattir.

Okuma-Yazma: Bu branş engellilere yönelik okuma-yazma eğitimini içerir. İSMEK’in özürlüler merkezlerinde verilmekte olan bu eğitim işitme ve görme engellilerle birlikte ortopedik engellilere de verilmektedir.

Osmanlı Mutfağı: Osmanlı Mutfağı, İstanbul’daki saray mutfağında ve saray çevresinde yaşayan, güzel yemeklerden hoşlanan seçkinler grubu tarafından 15. yüzyıldan itibaren biçimlendirilmiş bir yemek kültürüdür. Bu kültür, kullanılan malzemeden pişirme yöntemlerine, yemek çeşitlerinden, yemek yeme alışkanlıklarına, yemek öğünlerine, sofradaki görgü kurallarına, mutfak binalarına dek pek çok konuyu kapsamaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 400, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu: Yaklaşık 250 saatlik eğitim programında, temel iletişim kuralları, yayıncılık uygulamaları, sosyal bilinç ve  radyo program teknikleri kadar, Türkçe’yi doğru kullanma, yüksek ifade gücü ile heyecan kontrolü gibi kişisel becerilere de katkıda bulunulmaktadır. Dönem sonuna kadar sürecek teorik ve pratik eğitim sonunda, kursiyerler resmi sertifika sahibi olmaktadırlar. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

Sinema ve Televizyon: Sinema-TV yayınları, “Bir ekran üzerinde hareketli görüntüler düşürmek suretiyle sosyal, ekonomik, kültürel konuların perdeye aktarılması ve yönetilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır. Tiyatronun sahneden perdeye aksetmiş şekli olarak da tarif edilmektedir. Kültür ve sanat alanında bir toplumu yansıtması açısından önemli bir sanat dalıdır.

İSMEK’te eğitimi verilen sinema televizyon derslerinin konu başlıkları şöyledir; Senaryo teknikleri, Işık ve ses bilgisi, TV Programcılığı, Fotoğrafın tarihinden başlayan sinema tarihi dersi, İletişim-medya, TV teknikleri, Temel Fotoğrafçılık Bilgileri. İSMEK’te sinema-TV branşı eğitim süresi haftada 1 tam gün, 8 saat olmak üzere toplam 200 saattir. Bu branşta, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü mezunu usta öğretici Defne Ilgaz tarafından eğitimler verilmektedir.

Stilistlik: Kumaş özellikleri dikkate alınarak, dikiş oyunlarıyla insanları toplum içerisinde farklı kılacak kıyafet tasarım ve biçimlendirme sanatıdır. Çeşitli desenlerle ve renklendirmelerle farklılık oluşturulur. Kumaşa şekil ve biçim verme sanatı olarak da adlandırılır. Stilistlik eğitim süresi 300 saatlik temel eğitim, 600 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 900 saattir.

Takı Tasarım: İlk çağlardan beri daha çok kadınların taktıkları süs eşyasıdır. Tarih boyunca takılar genellikle altın, gümüş, bakır, demir, cam ve taş gibi madenlerden yapılmıştır. Seramik ağaç ve deriden yapılanlar da vardır. Günümüzde hala bütün insanların vazgeçemedikleri aksesuarlar arasında, küpe, bilezik, kemer, kolye, gerdanlık, toka, broşlar ve ev aksesuarları değerini muhafaza etmekte  ve üretime yöneltmektedir. Takı tasarımı eğitim süresi 150 saat temel eğitim, 300 saatlik uygulamalı eğitim olarak toplam 450 saattir.

Trikotaj: Tek veya bir grup ipliğin örücü ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla temel örgü elemanları haline getirilmesi, bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturulması suretiyle bir tekstil yüzeyi ve dokusu elde etme işlemidir. İSMEK’teki temel eğitim süresi: 400, uygulamalı eğitim süresi 800 saattir.

Türkçe: İSMEK’in Türkçe eğitimlerinde yazınsal iletişim yeteneğini geliştirmek için farklı tür ve tekniklerde metin yazma çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında yazıda plan ve kelime seçimi, kurgu ve üslup, sözlük çalışmaları, hikaye, deneme, masal, anı, mektup, günlük yazımı, kitap tahlilleri, edebiyatla alakalı filmlerin eleştirileri ve yazar söyleşileri bulunmaktadır.

Yardımcı Annelik: Yardımcı annelik eğitimiyle, çocukların gelişim evrelerinde gereksinimlerine uygun şekilde cevap verebilecek, bu dönemde onlara destek olabilecek özellikte elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz şartlarında kadınların da çalışma hayatının içerisinde aktif olarak yer alması bu alandaki nitelikli eleman ihtiyacını artırmaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 364 saattir.

Yaşlı ve Hasta Bakıcılığı: Yaşlı ve  hasta bakıcılığı eğitimleri ile evde veya kurumda yaşayan hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler verilerek, bakıcıların bilinçli davranmalarını sağlamak ve iyi bir iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amaçlanmaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150, uygulamalı eğitim süresi 1250 saattir.

Yemek: Canlıların yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için alınan tüm gıda maddelerinin işlem uygulanarak veya uygulanmayarak vücuda alınmasına beslenme denmektedir. Beslenme, birçok uzmanın meşgul olduğu, birçok kuruluşun uğraşı alanına giren, her meslek ve sınıftan bireyin ilgi gösterdiği hayati bir konudur. İSMEK’teki temel eğitim süresi 260, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

Usta Öğreticileri
İSMEK, mesleki ve teknik eğitimlerinde alanında uzmanlaşmış, yüksek öğrenim görmüş usta öğreticileri ile kursiyerlerine yeni bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Gazetecilik bölümü usta öğreticilerinden Cahit Özbay Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu usta öğreticilerinden Mehmet Can Ödük İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, Yardımcı Annelik usta öğreticilerinden Rukiye Yenibaş Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu, Yaşlı ve Hasta Bakıcılığı usta öğreticilerinden Muhammet Turabi Yerli İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Girişimcilik usta öğreticilerinden Dilek Zeybek Göker ise Marmara Üniversitesi mezunu. İSMEK’in alanında uzmanlaşmış usta öğretici kadrosunda fotoğrafçılık branşında, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu Serhat Reşat Özşen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ve ayrıca Fotoğrafçılık Bölümü mezunu Kenan Kurt , yine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu Ercan Aydeniz ders vermektedir. Moda tasarımında yeni ufuklar açmayı hedefleyen İSMEK, alanında uzman, üniversite mezunu usta öğreticileri ile eğitimlerini sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü mezunu ve takı tasarımını daha geniş kitlelere öğretmek amacıyla televizyonlar programlarında sık görmeye alıştığımız Fatma Fisunoğlu, yine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görüntülü Tasarım mezunu Şermin Kotan, Selçuk Üniversitesi mezunu Ülkü Üstün takı tasarım branşında, Gazi Üniversitesi mezunu Zühal Erdoğan, Zeliha Bilici, Tuğba Demirci Özlü, Berna Kayacık modelistlik branşında, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Öğretmenliği mezunu Havva Güven stilistlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu Kudret Hekim Hazır giyim, Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı mezunu Eda Pınar Buzlutepe ile Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Saliha Uslu bilgisayarlı modelistlik branşında eğitim veren usta öğreticilerimiz arasında bulunuyor.KAYNAK :    İSMEK   

Bir cevap

  1. cevdet akif usta dedi ki:

    bu kurslara katılmanızı tavsıye ederim . katılan kişilerde burada deneyimleri paylaşırsa sevinirim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× Size nasıl yardımcı olurum ?