İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışanların veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin görüşlerini alacak. İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, tehlikenin kaynağında yok edilmesi veya tehlikenin azaltılması için işverene öneride bulunup, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilecek.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışanlar veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemeyecek.

İşveren, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlayacak. Bu eğitim özellikle, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi ve yeni teknoloji uygulanması halinde yapılacak. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenip, gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacak. Verilen eğitimler nedeniyle çalışanlara veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirilemeyecek ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak.

Çalışanlar, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati göstermek ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmakla sorumlu olacak. Kendi adına çalışanlar, bağımsız iş yerlerinde yürüttükleri çalışmalar esnasında kendi sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kanun çerçevesindeki sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyacak.

Çalışanların işe girişlerinde sağlık muayeneleri yapılarak, işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alınması zorunlu olacak. Sağlık gözetiminin mali yükü, hiçbir şekilde çalışanlara yükletilemeyecek.