İş Güvenliği Malzemeleri

Günümüzde sanayileşmekte olan ülkelerde çalışanların sayısındaki hızlı artış beraberinde çalışanların bir takım sağlık ve iş güvenliği sorunu getirmiştir.

Sanayileşmiş ülkeler içinde bulunduğumuz yüzyılda ciddi çabalar harcamaktadırlar. Bu konuda eğitim ve kontrole önem vermekteler, ayrıca bu konuyla ilgili olarak işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla işyerlerini yoğun denetim altında tutmaktadırlar.Uluslararası çalışmalarına göre her yıl ortalama 50 milyon iş kazası olmakta, yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmekte,1,5 milyon kişi sürekli iş göremez olmaktadır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde 10 kişiden biri iş kazası geçirmektedir. Türkiye’de her yıl iş kazasında 1500 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi sakat kalmaktadır. Ülkemizde iş kazası sayısı yılda 95 bin civarındadır. İş kazası ve meslek hastalıkları önlenebilir mi? İstatistikler, iş kazası ve meslek hastalıklarının maalesef kaçınılmaz olduğunu gösteriyor ama riskler kontrol altında tutulduğunda, yaralanma ve hastalıklar tümüyle ortadan kaldırılmasa da oldukça düşük seviyelere indirilebiliyor.