Su Sızıntısı

 Konut , işyeri ve fabrika;
– Binalardaki su sızıntısı ve rutübeti 1 günde noktasal olarak tespit ediyor ve sizin bize bıraktınız gibi size geri teslim ediyoruz;
– İşyeri veya konutlarınızdaki temiz veya atık su sızıntılarını noktasal olarak tespit ediyor ve onarıyoruz;
– Bina bodrumlarına sızan suyu tespit edip binalarınızın temeline zarar vermesini engelliyoruz;
– Beton veya toprak altında kalmış rogarları tespit ediyoruz.
Temiz su kaçağı tespiti – Atık su kaçağı tespiti – Atık su tıkanıklığı tespiti – Bina, bodrum katlarındaki sızma su tespiti – Beton ve toprak altında kalmış rogar tespiti – Kanal görüntüleme
Temiz ve Pis su kaçağı-
En son teknoloji cihazlarla temiz su ve artık su tesisatlarınızdaki kaçağı