Raflar

Bir inşaat projesi söz konusu mülkün etkileşimde bulunduğu hukuki çerçevelere uygun olmalı. Bunlar, mülkün kullanımı hakkındaki devlet düzenlemelerini, ve inşaat süreci boyunca ortaya çıkan yükümlülükleri kapsar. Proje, bölgelere, inşaat kurallarına ve bu kuralların beraberinde getirdiği şartlarına uymak zorunda. Bu kurallara ve standartlara uymayan inşaatlar sahibinin çıkarına olmayacaklardır.Aynı zamanda İnşaat sahipleri yapı market ve sistemler hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır.

Burada uyulması gereken raflar sistemi mağaza raf sistemleri çelik raf yazılı olmayan kuralları kapsayan konular da vardır. Örneğin bölgedeki alışkanlık veya gelenekler gibi, veya beklentiler gibi. Bunlar, iş yerlerinin bir arada ve aynı bölgede inşaa edilmesi ve konutların konut olarak kullanılan bölgelere inşaa edilmesi olarak ilk başta sıralanabilecek genelde uyulan uygulamalardır.